NAWOŻENIE

Poznaj naszą ofertę

SUBTIL SOLA

NPK 7 10 35 + 5MgO + mikro

SUBTIL SOLA jest nawozem w 100 % rozpuszczalnym w wodzie przeznaczonym dla upraw pomidora w podłożach sztucznych i naturalnych. Makro i mikroelementy zawarte w nawozie w kombinacji z saletrą wapniową i kwasem azotowym gwarantują optymalne nawożenie upraw, a dzięki unikalnej kompozycji SUBTIL SOLA może być stosowany w różnych warunkach produkcyjnych, na rożnych podłożach, różnych systemach nawadniających i jakości wody. Makroelementy występują w formie EDTA, a żelazo DTPA jest najbardziej optymalnym chelatem dla upraw hydroponicznych.

Szczegóły

EC 1g/L ( 25oC ) – 1,2 mS/cm
Rozpuszczalność ( 25oC ) – 15%

Azot

Fosfor

Potas

Magnes

Siarka

Żelazo

Bor

Cynk

Mangan

Miedź

Molibden

N-NO3

6,9 %

P2O5

10,0 %

K2O

35,5 %

MgO

5,0 %

S

5,0 %

FeDTPA

0,15 %

B

0,026 %

ZnEDTA

0,03 %

MnEDTA

0,07 %

CuEDTA

0,004 %

Mo

0,004 %

N-NH4

0,1 %

P

4,4 %

K

29,5 %

Mg

3,0 %

SUBTIL CURBI

NPK 9 11 35 + 3 Mgo + mikro

SUBTIL CURBI jest nawozem w 100% rozpuszczalnym w wodzie przeznaczonym dla upraw ogórka w podłożach naturalnych i sztucznych. Makro i mikroelementy zawarte w nawozie w kombinacji z saletrą wapniową i kwasem azotowym gwarantują optymalne nawożenie upraw, a dzięki unikalnej kompozycji SUBTIL CURBI może być stosowany w różnych warunkach produkcyjnych na różnych podłożach, różnych systemach nawadniających i jakości wody. Makroelementy występują w formie EDTA, a żelazo DTPA jest najbardziej optymalnym chelatem dla upraw hydroponicznych.

Szczegóły

EC 1g/l ( 25o C ) – 1,21mS/cm
Rozpuszczalnośc ( 25oC ) – 15 %

Azot

Fosfor

Potas

Magnez

Siarka

Żelazo

Bor

Cynk

Mangan

Miedź

Molibden

N-NO3

8,7 %

P2O5

11,1 %

K2O

35,4 %

MgO

3,0 %

S

2,3 %

FeDTPA

0,2 %

B

0,044 %

ZnEDTA

0,035 %

MnEDTA

0,09 %

CuEDTA

0,008 %

Mo

0,008 %

N-NH4

0,7 %

P

4,9 %

K

29,4 %

Mg

1,8 %

GROMIX ME

Mieszanina mikroelementów w formie stabilnych chelatów EDTA i DTPA w postaci krystalicznego proszku przeznaczona do fertygacji większości upraw w podłożach sztucznych i naturalnych.

Stosowanie doglebowe
Po wystąpieniu objawów niedoboru należy zastosować 200 g GROMIXU ME na 1000 l wody cotygodniowo do zaniku objawów.
Stosowanie w uprawach hydroponicznych
GROMIX ME stosuje się do przygotowania pożywek przeznaczonych do fertygacji pomidorów, ogórków,papryki i roślin ozdobnych w dawce 10 – 30 g/1000 l wody. W przypadkach ostrych niedoborów mikroelementów opryskiwanie GROMIXEM ME
może zredukować chlorozy oraz zwiększyć plonowanie.

GROMIX ME zachowuje stabilność w zakresie pH od 3,0 do 6,5

Szczegóły

Skład nawozu :
Żelazo (Fe) EDTA – 7,50 %
Cynk (Zn) EDTA – 1,30 %
Mangan (Mn) EDTA – 3,30 %
Miedź (Cu) EDTA – 0,28 %
Bor (B) – 1,30 %
Molibden (Mo) – 0,24 %

GROMIX MS

Mieszanina mikroelementów w formie stabilnych chelatów EDTA i DTPA w postaci krystalicznego proszku przeznaczona do fertygacji większości upraw w podłożach sztucznych i naturalnych.

Stosowanie doglebowe
Po wystąpieniu objawów niedoboru mikroelementów należy zastosować 200 g GROMIXU MS Na 1000 l wody cotygodniowo do zaniku objawów.
Stosowanie w uprawach hydroponicznych
GROMIX MS stosuje się do przygotowania pożywek przeznaczonych do fertygacji pomidorów, ogórków, papryki i roślin ozdobnych w dawce 20 – 30 g/1000 l wody. W przypadkach ostrych niedoborów mikroelementów opryskiwanie GROMIXEM MS może zredukować chlorozy oraz zwiększyć plonowanie. GROMIX MS zachowuje stabilność w zakresie pH od 3,0 do 7,5

Szczegóły

Skład nawozu :
Żelazo (Fe) DTPA – 7,50 %
Cynk (Zn) EDTA – 1,30 %
Mangan (Mn) – 3,30 %
Miedź (Cu) – 0,28 %
Bor (B) – 1,30 %
Molibden (Mo) – 0,24 %

CHELAT ŻELAZA


Nawóz mineralny stały, mikroelementowy przeznaczony do fertygacji większości upraw w podłożach sztucznych i naturalnych stosowany w postaci płynnych pożywek.

Szczegóły

Skład nawozu :
Żelazo (Fe) – 13,00 %
W przypadku ostrych niedoborów żelaza opryskiwanie jego chelatem może zredukować chlorozy oraz zwiększyć plonowanie.
Chelat żelaza EDTA 13 % zachowuje stabilność w zakresie pH od 2,5 do 7,5.

PHOSGARD


Źródłem fosforu w tym nawozie jest kwas H3PO3 i jego sole – fosforyny. Fosfor jest składnikiem wielu substancji roślinnych oraz uczestniczy w różnych procesach metabolicznych. Jest wykorzystywany do produkcji kwasów nukleinowych, bierze udział w transporcie i przechowywaniu energii dla syntezy takich związków jak np. cukry, skrobia czy proteiny. Jony fosforynów zawarte w nawozie PHOSGARD łatwo pobierane przez liście wpływają dodatnio w różnoraki sposób na rośliny:
– stymulują kwitnienie,formowanie nasion i zawiązywanie owoców
– wzmacniają system korzeniowy
– zwiększają odporność roślin na choroby i łagodzą skutki stresów

Fosfor należy do najtrudniej pobieranych przez roślinę substancji odżywczych z powodu wiązania go przez glebę gdzie rozpuszczalne nawozy fosforowe szybko przechodzą w formy mniej przyswajalne zwłaszcza przy niskim pH. Na glebach alkalicznych z kolei powstają fosforany wapniowe także trudno przyswajalne dla roślin. Stosowanie PHOSGARDU szybko dostarcza im łatwo przyswajalnego fosforu szczególnie w warunkach niskich temperatur,niedostatecznego rozwoju systemu korzeniowego i zbyt szybkiego wzrostu wierzchołkowego

Szczegóły

PHOSGARD może być stosowany w formie oprysku dolistnego lub podlewania.Przed pierwszą aplikacją rośliny powinny mieć co najmniej 3 – 4 liście.Zabieg należy powtarzać co około 2 – 4 tygodnie.
PHOSGARD można wykorzystywać we wszystkich uprawach tak szklarniowych jaki i gruntowych, także w szkółkach roślin i na trawnikach (z wyjątkiem świeżo założonych). W szklarniach i na uprawach truskawek dawka powinna wynosić 3 – 5 l/ha. Przy oprysku dolistnym stężenie cieczy roboczej nie może przekroczyć 0,5 %. PHOSGARDU nie wolno stosować z produktami zawierającymi miedź i nawozami wapniowymi

Opakowanie: plastikowy pojemnik 4l i 20l.