MĄCZLIKI

Mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum) i Mączlik ostroskrzydły (Bemisia tabaci) należą do rzędu Pluskwiaki (Hemiptera).

Są owadami długości około 1,5 mm pokrytymi białawą wydzieliną woskową z charakterystycznie dachówkowato ułożonymi skrzydłami. W rozwoju występują 4 stadia larwalne,tylko pierwsze jest ruchome i płaskie, ostatnie tzw. puparium jest grubsze nieruchome i przeobraża się w owada dorosłego który składa jaja na spodniej stronie liści. Są polifagami żerującymi na bardzo wielu gatunkach roślin głównie na oberżynie, tytoniu, ogórku, pomidorze, gerberze i innych.

Szkodliwość bezpośrednia mączlików podobnie jak mszyc polega na ogładzaniu roślin poprzez ssanie soków liści, które ulegają odbarwieniu, deformacji, więdną a nawet zasychają. Wydzielana przez owady dorosłe i larwy rosa miodowa pokrywając liście i owoce stwarza warunki do rozwoju grzybni z rodzaju Capnodium (sadzaki), która hamuje procesy fotosyntezy i transpiracji. Uszkodzone owoce mają niską wartość handlową.

Szkodliwość pośrednia polega na przenoszeniu podczas żerowania larw i owadów dorosłych wirusów, mykoplazm i grzybów będących patogenami roślin. W Polsce występuje 15 gatunków mączlików z których 2 wymienione mają znaczenie jako szkodniki.