MOTYLE

Motyle są owadami należącymi do rzędu Lepidoptera.

Gatunki mające istotne znaczenie jako szkodniki upraw szklarniowych należą przeważnie do rodzin:

 • sówkowate (Noctuidae)
 • zwójkowate (Tortricidae)
 • skośnikowate (Gelechidae)
 • wachlarzykowate (Crambidae)

Owady dorosłe składają jaja w na powierzchni liści lub pędów. Z jaj rozwijają się gąsienice które mogą żerować na liściach, pędach, owocach, bulwach i korzeniach. W trakcie kilku stadiów rozwojowych larwy liniejąc rosną, a ostatnie stadium przekształca się w poczwarkę z której po okresie spoczynku wychodzi motyl. Szkodliwość gąsienic polega na zjadaniu, dziurawieniu i szkieletowaniu liści, uszkadzaniu kwiatów, pędów, owoców, korzeni i bulw. Niektóre gatunki mają zdolność do żerowania wewnątrz łodyg i owoców oraz minowania liści powodując lokalnie duże straty w plonów. Niektóre gatunki motyli zostały zawleczone z obszarów o cieplejszym klimacie, inne są elementem rodzimej entomofauny.

Do istotnych dla upraw szklarniowych gatunków należą:

 • Piętnówka brukiewka – Lacanobia oleracea
 • Piętnówka kapustnica – Mamestra brassicae
 • Błyszczka jarzynówka – Autographa gamma
 • Światłówka naziemnica – Spodoptera exigua
 • Bawełnówka egipska – Spodoptera littoralis
 • Skośnik pomidorowy – Tuta absoluta
 • Zwójka goździkóweczka – Cacoecimorpha pronubana
 • Zwójka różóweczka – Archips rosana
 • Słonecznica orężówka – Helicoverpa armigera
 • Chrysodeixis chalcites
 • Duponchelia fovealis