OPUCHLAKI

Opuchlaki są chrząszczami należącymi do rodziny ryjkowcowate (Cucrculionidae).

Owady dorosłe długości kilkunastu milimetrów ciemno zabarwione z jasnymi łuskami na pokrywach mają głowę wydłużoną w ryjek. W lecie samice składają jaja do podłoża a łukowato wygięte białawe larwy żerują na podziemnych częściach roślin i zimują. Poczwarki pojawiają się w maju i w czerwcu następnie dorosłe owady rozpoczynają wychodzenie na powierzchnię i przystępują do żerowania na młodych liściach. Są aktywne wyłącznie w nocy. Stopniowo przystępują do składania jaj i cykl rozwojowy się powtarza. Ponieważ możliwe jest zimowanie dorosłych owadów pod osłonami w szklarni mogą występować równolegle różne stadia rozwojowe. Szkodliwość owadów dorosłych polega na charakterystycznym brzegowym półkolistym wyżeraniu liści, młode pędy uszkadzane są rzadziej. Szkodliwość larw opuchlaków polega natomiast na zjadaniu młodych korzeni i innych części podziemnych różnych gatunków roślin. W szkółkach drzew i krzewów straty mogą być szczególnie duże ponieważ żerowanie początkowo powoduje tylko więdnięcie roślin co utrudnia prawidłową i wczesna diagnostykę.

W Polsce jako szkodniki roślin ogrodniczych znaczenie mają między innymi :

  • Opuchlak rudonóg – Otiorhynchus ovatus
  • Opuchlak truskawkowiec – Otiorhynchus sulcatus