WCIORNASTKI

Wciornastki należą do rzędu Przylżeńce (Thysanoptera)

Są drobnymi owadami długości do kilku milimetrów, słabo latającymi za pomocą 2 par skrzydeł. Zwykle składają jaja do tkanek a wylegające się z nich larwy żerują na liściach lub w kwiatach wielu gatunków roślin. Starsze larwy niektórych gatunków opuszczają roślinę i przekształcają się w podłożu w nieruchome stadium przypominające poczwarkę owadów o przeobrażeniu zupełnym.

Szkodliwość bezpośrednia wciornastków polega na nakłuwaniu tkanek roślin i ssaniu soku czego następstwem są charakterystyczne wypełnione powietrzem bezbarwne plamki na powierzchni liści i czarne odchody na spodniej stronie.Uszkodzeniu i deformacji mogą ulegać także młode owoce. Wysysanie pąków kwiatowych i zawiązków owoców może być powodem ich przedwczesnego zrzucania.
Szkodliwość pośrednia polega na przenoszeniu wirusów i innych patogenów roślin.

W Polsce występuje około 220 gatunków, w szklarniach między innymi :

  • Wciornastek zachodni – Frankliniella occidentalis
  • Wciornastek tytoni owiec – Thrips tabaci