Biologiczna ochrona roślin

Firma Biopartner działa na rynku od 1993 roku.
Rozumiejąc potrzeby producentów dużą wagę przykładamy nie tylko do jakości produktów, ale także profesjonalnego doradztwa i merytorycznej opieki przez cały sezon.

Trzmiele do zapylania

Skuteczne trzmiele do zapylania różnych gatunków warzyw, krzewów, drzew owocowych oraz upraw nasiennych. Zapylanie pomidorów, papryki, truskawki, borówki, krzewów owocowych (malina, porzeczka, agrest) i drzew owocowych.

Truskawki

Naturalne zapylanie truskawek. Biologiczne zwalczanie szkodników (opuchlak, przędziorek) na truskawkach. Choroby odglebowe truskawek. Stymulacja wzrostu i odporności. Zapewnij sobie wysokie plony truskawek. Skuteczne produkty.

Biologiczna Ochrona Roślin

Metoda integrowanej ochrony roślin polega na zwalczaniu szkodliwych organizmów przy użyciu wszystkich dostępnych metod i technik z preferencją czynników naturalnych w celu utrzymania populacji agrofagów na możliwie najniższym poziomie. W biologicznym zwalczaniu szkodników i chorób wykorzystuje się przede wszystkim owady i roztocze, a także nicienie, grzyby, bakterie i wirusy. Metoda ta ma zastosowanie głównie w ochronie warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami, w sadach, szkółkach drzew i krzewów, na terenach zielonych oraz w uprawach amatorskich.

Metoda biologiczna wpływa korzystnie na jakość plonów, organizację i komfort pracy.
Jest bezpieczna dla konsumentów i środowiska.

Na skuteczność integrowanej metody zwalczania szkodników i chorób pod osłonami wpływ mają między innymi :

  • dokładna dezynfekcja obiektu po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego
  • monitorowanie liczebności populacji szkodników (lustracje, tablice, rośliny pułapkowo – sygnalizacyjne)
  • właściwy dobór gatunków, dawek i częstotliwości kolonizacji organizmów pożytecznych
  • prawidłowa technika ich uwalniania
  • przestrzeganie zaleceń odnośnie toksyczności bezpośredniej pestycydów i prewencji dla organizmów pożytecznych
  • fachowe doradztwo

Trzmiele do zapylania

Trzmiel ziemny – Bombus terrestris jest błonkówką (Hymenoptera) należącą do rodziny pszczołowate (Apidae). W warunkach naturalnych tworzy kolonie liczące nieraz kilkaset osobników. Zimują zapłodnione samice, które wiosną budują gniazda w norach lub pod kamieniami składając w nich jaja. Po około 3 tygodniach pojawiają się pierwsze robotnice kontynuujące rozbudowę gniazda. Zbierając pyłek podejmują karmienie nowych larw, a rola królowej ogranicza się do reprodukcji. Pod koniec lata samce (trutnie) zapładniają samice które będą zimować, a gniazdo ulega rozpadowi.

Dzięki technologii hodowli trzmieli w sztucznych warunkach są one dostępne do zapylania upraw polowych i pod osłonami przez cały rok.

Dezynfekcja

Celem dezynfekcji jest zniszczenie lub dezaktywacja patogenów roślin: wirusów, bakterii i grzybów po zakończeniu każdego cyklu uprawowego. Polega ona na opryskaniu powierzchni lub zamgławieniu obiektu roztworem dezynfekantu. Możliwe jest także jego wykorzystanie w celu odkażania mat przejazdowych, pojemników produkcyjnych i narzędzi poprzez zamoczenie. Zaleca się dokładne umycie szklarni na kilka dni przed dezynfekcją i powtórną dezynfekcję bezpośrednio przed nowymi nasadzeniami.