Biologiczna ochrona roślin

Firma Biopartner działa na rynku od 1993 roku.
Rozumiejąc potrzeby producentów dużą wagę przykładamy nie tylko do jakości produktów, ale także profesjonalnego doradztwa i merytorycznej opieki przez cały sezon.

Trzmiele do zapylania

Skuteczność w rozwiązywaniu problemów dotyczących zapylania, ochrony, dezynfekcji i nawożenia upraw pod osłonami bazuje na wiedzy naukowej i ponad 30 letniej praktyce naszych specjalistów. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Biobest w Polsce.

Truskawki

Naturalne zapylanie truskawek. Biologiczne zwalczanie szkodników (opuchlak, przędziorek) na truskawkach. Choroby odglebowe truskawek. Stymulacja wzrostu i odporności. Zapewnij sobie wysokie plony truskawek. Skuteczne produkty.

Ochrona Roślin

Metoda integrowanej ochrony roślin polega na zwalczaniu szkodliwych organizmów przy użyciu wszystkich dostępnych metod i technik z preferencją czynników naturalnych w celu utrzymania populacji agrofagów na możliwie najniższym poziomie. W biologicznym zwalczaniu szkodników i chorób wykorzystuje się przede wszystkim owady i roztocze, a także nicienie, grzyby, bakterie i wirusy. Metoda ta ma zastosowanie głównie w ochronie warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami, w sadach, szkółkach drzew i krzewów, na terenach zielonych oraz w uprawach amatorskich.

Metoda biologiczna wpływa korzystnie na jakość plonów, organizację i komfort pracy. Jest bezpieczna dla konsumentów i środowiska.

Na skuteczność integrowanej metody zwalczania szkodników i chorób pod osłonami wpływ mają między innymi :

  • dokładna dezynfekcja obiektu po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego
  • monitorowanie liczebności populacji szkodników (lustracje, tablice, rośliny pułapkowo – sygnalizacyjne)
  • właściwy dobór gatunków, dawek i częstotliwości kolonizacji organizmów pożytecznych
  • prawidłowa technika ich uwalniania
  • przestrzeganie zaleceń odnośnie toksyczności bezpośredniej pestycydów i prewencji dla organizmów pożytecznych
  • fachowe doradztwo

Zapylanie

Trzmiel ziemny – Bombus terrestris jest błonkówką (Hymenoptera) należącą do rodziny pszczołowate (Apidae). W warunkach naturalnych tworzy kolonie liczące nieraz kilkaset osobników. Zimują zapłodnione samice, które wiosną budują gniazda w norach lub pod kamieniami składając w nich jaja. Po około 3 tygodniach pojawiają się pierwsze robotnice kontynuujące rozbudowę gniazda. Zbierając pyłek podejmują karmienie nowych larw, a rola królowej ogranicza się do reprodukcji. Pod koniec lata samce (trutnie) zapładniają samice które będą zimować, a gniazdo ulega rozpadowi.

Dzięki technologii hodowli trzmieli w sztucznych warunkach są one dostępne do zapylania upraw polowych i pod osłonami przez cały rok.

Dezynfekcja

Celem dezynfekcji jest zniszczenie lub dezaktywacja patogenów roślin: wirusów, bakterii i grzybów po zakończeniu każdego cyklu uprawowego. Polega ona na opryskaniu powierzchni lub zamgławieniu obiektu roztworem dezynfekantu. Możliwe jest także jego wykorzystanie w celu odkażania mat przejazdowych, pojemników produkcyjnych i narzędzi poprzez zamoczenie. Zaleca się dokładne umycie szklarni na kilka dni przed dezynfekcją i powtórną dezynfekcję bezpośrednio przed nowymi nasadzeniami.