Mszyce

Mszyce mogą występować na bardzo wielu gatunkach roślin pod osłonami i w gruncie. Są szkodnikami które szybko rozmnażają się a ich żerowanie osłabia rośliny powodując więdnięcie, deformację a czasami prowadząc nawet do zamierania. Spadź czyli odchody mszyc pokrywając powierzchnię liści ograniczają fotosyntezę i transpirację. Owady te przenoszą także wirusy.

ZWALCZANIE BIOLOGICZNE MSZYC

Adalia – System – biedronka szczególnie polecana jest do zwalczania mszyc na roślinach doniczkowych a także w ogrodach zimowych, oranżeriach i w amatorskich uprawach pod osłonami.

Drapieżne larwy lub jaja należy wykładać na liście w pobliżu mszyc. Owady dorosłe często opuszczają pomieszczenia migrując na zewnątrz w poszukiwaniu nowych źródeł pokarmu.

adalia-system-produkt

Chrysopa – System – złotook szczególnie polecany jest do zwalczania mszyc na roślinach doniczkowych a także w ogrodach zimowych, oranżeriach i w uprawach amatorskich pod osłonami.

Drapieżne larwy należy wykładać na liście w pobliżu mszyc. Ze względu na agresywność i kanibalizm larwy pakowane są osobno. Owady dorosłe często opuszczają pomieszczenia migrując na zewnątrz w poszukiwaniu nowych źródeł pokarmu.

chrysopa-system-produkty

Eupeodes – System – muchówka szczególnie polecana jest do zwalczania mszyc na roślinach doniczkowych a także w ogrodach zimowych, oranżeriach i w uprawach amatorskich pod osłonami.

Poczwarki należy wykładać w butelkach pod roślinami lub w pojemnikach Biobox zawieszanych na roślinach zasiedlonych przez mszyce. Z poczwarek po pewnym czasie wylatują owady dorosłe które składają jaja w koloniach szkodników. Ze złożonych jaj rozwijają się drapieżne larwy odżywiające się mszycami. Sprawnie latające owady dorosłe bzygów mają tendencje do poszukiwania nowych źródeł pokarmu na zewnątrz.

eupdeodes-system-opakowanie

Micromus – System – drapieżne larwy i owady dorosłe wrzecionka mszycojada można stosować do zwalczania różnych gatunków mszyc.

Kolonizację owadów dorosłych należy rozpocząć niezwłocznie po zauważeniu pierwszych pojedyńczych mszyc lub profilaktycznie. Owady dorosłe są aktywne w nocy dlatego najlepiej wypuszczać je po południu lub wieczorem. Samice Micromus angulatus mogą żyć nawet do kilkudziesięciu dni zjadając w tym czasie do 100 mszyc dziennie. Drapieżne są także larwy tej sieciarki. Ich rozwój trwa około 7 dni i w tym czasie larwa niszczy średnio około 130 mszyc.

micromus-system-opakowanie

SKOCZKI

Skoczki są małymi bardzo ruchliwymi owadami. Sprawnie skaczą i latają. Nakłuwając tkanki roślin powodują powstawanie na liściach srebrzystych plamek co może prowadzić do ich zasychania. Pogarszając walory estetyczne roślin mogą ponadto przenosić wiele chorób wirusowych. Są szkodnikami drzew, krzewów i bylin a także gatunków jednorocznych. Szczególnie dobrze widoczne są np. na różach i ziołach gdzie w sprzyjających warunkach w krótkim czasie mogą zniszczyć dużo liści.

MONITOROWANIE I OGRANICZANIE LICZEBNOŚCI SKOCZKÓW

Czerwone tablice lepowe

biopartner-zdjecia-sklep

Czerwone taśmy lepowe

biopartner-zdjecia-sklep

OPUCHLAKI

Opuchlaki – dorosłe chrząszcze mają charakterystyczną głowę zakończoną wydłużonym ryjkiem. Odżywiają się różnymi gatunkami roślin. Uszkadzają przede wszystkim liście wyżerając ich brzegi. Szczególnie dobrze widoczne jest to na rododendronach. Larwy żyją w podłożu i odżywiają się korzeniami co osłabia młode rośliny. Bardzo często dotyczy to sadzonek rododendronów i iglaków.Nawet duże rośliny mogą przez to zamierać.

ZWALCZANIE BIOLOGICZNE OPUCHLAKÓW

Do zwalczania larw opuchlaków w podłożu można zastosować owadobójcze nicienie które po wprowadzeniu do gleby poszukują i niszczą larwy tych szkodników. Podłoże powinno być dobrze nawilżone i posiadać minimalną temperaturę 12oC. Dawka powinna wynosić 0,5 mln szt/1 m2 pow. Średnio zużywa się 1l roztworu z nicieniami/1 m2 powierzchni.

b-green-produkt

B – Green (Heterorhabditis bacteriophora)

kraussei-system-produkt

Kraussei – System (Steinernema kraussei)

SZKODNIKI GLEBOWE WYSTĘPUJĄCE W PODŁOŻU

W podłożach organicznych i mineralnych mogą występować różne rodzaje szkodników w różnych stadiach rozwojowych. Uszkadzają one korzenie, szyjki korzeniowe, bulwy i cebule i mogą przenosić choroby. Są to między innymi  rozkruszki, skoczogonki, larwy ziemiórek czy brzegówek. Dla wielu gatunków podłoże jest miejscem spoczynku gdzie zimują np. samice przędziorków lub pseudopoczwarki wciornastków. Nie zagrażają one roślinom bezpośrednio ale po wyjściu z podłoża żerują na nich i składają jaja dając początek nowym pokoleniom.

Dlatego bardzo ważne jest ich zwalczanie zarówno na powierzchni jak i w podłożu. Szczególnie dotkliwe straty mogą wyrządzać w roślinach doniczkowych hodowanych w domu między innymi ze względu na specyficzne warunki i brak wrogów naturalnych.

ZWALCZANIE RÓŻNYCH SZKODNIKÓW W PODŁOŻU

Do zwalczania szkodników glebowych: rozkruszków, poczwarek wciornastków, skoczogonków, zimujących samic przędziorków, larw ziemiórek i brzegówek oraz innych drobnych stawonogów w różnych stadiach rozwojowych można zastosować produkt Hypoaspis – System zawierający drapieżne roztocze Hypoaspis miles w specjalnym substracie służącym do posypywania powierzchni podłoża w gruncie lub doniczce.

ZWALCZANIE LARW ZIEMIÓREK W PODŁOŻU

Do zwalczania larw ziemiórek w podłożu można zastosować owadobójcze nicienie, które po wprowadzeniu do podłoża poszukują i niszczą larwy tych szkodników. Podłoże powinno być dobrze nawilżone i posiadać minimalną temperaturę 12oC. Dawka powinna wynosić 0,5 mln.szt./ 1 m2 pow.  Średnio zużywa się 1 l roztworu z nicieniami /1 m2 powierzchni. Do wyłapywania owadów dorosłych ziemiórek należy stosować Tablice lepowe żółte lub niebieskie.

ZWALCZANIE PRZĘDZIORKÓW NA ROŚLINACH

Do zwalczania przędziorków na roślinach można zastosować drapieżnego roztocza Phytoseiulus persimilis (dobroczynek szklarniowy) oraz roztocza Amblyseius californicus.

Phytoseiulus – System służy do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków. Zaatakowane rośliny należy posypywać substratem zawierającym dobroczynka. Wygodnym i bardziej wydajnym sposobem jest jego aplikacja za pomocą pojemników Biobox.

Warunkiem skuteczności zwalczania jest zapewnienie dobroczynkowi wysokiej temp. i wilgotności powietrza. Można to osiągnąć np. zraszając powierzchnię liści.

Phytoseiulus-System Opakowania

Californicus Breeding – System służy do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków a ponadto roztocza cyklamenowca i rozkruszków. Może odżywiać się dodatkowo pyłkiem kwiatowym i jest bardziej odporny od dobroczynka gdyż toleruje niższą temperaturę i wilgotność.

Drapieżne roztocze znajdują się wewnątrz małych papierowych torebek z których uwalniają się przez kilka tygodni. W torebkach znajduje się dodatkowy pokarm. Roztocze namnażające się w torebkach stopniowo wychodzą na rośliny poszukując swoich ofiar. W odróżnieniu od dobroczynka nie występuje u nich kanibalizm. Torebkę należy powiesić na roślinie, nie potrzeba jej otwierać.

californicus-breeding-system-opakowanie

ZWALCZANIE WCIORNASTKÓW NA ROŚLINACH

Do zwalczania larw i owadów dorosłych wciornastków na roślinach można zastosować drapieżnego roztocza Amblyseius cucumeris (ABS – System).

Amblyseius cucumeris odżywia się przede wszystkim larwami wciornastków w mniejszym stopniu owadami dorosłymi, przędziorkami i innymi drobnymi roztoczami oraz pyłkiem. Drapieżne roztocze znajdują się wewnątrz małych papierowych torebek z których uwalniają się przez kilka tygodni. W torebkach znajduje się dodatkowy pokarm. Roztocze namnażające się w torebkach stopniowo wychodzą na rośliny poszukując swoich ofiar. Torebkę należy zawiesić na roślinie, nie potrzeba jej otwierać.

ABS-system

ĆMA BUKSZPANOWA

Ćma bukszpanowa jest gatunkiem pochodzącym z Azji. W Polsce notowana od 2012 roku. Szkodliwość gąsienic polega na zjadaniu liści i pędów co może prowadzić do zamierania roślin bukszpanu które pokryte są gęstą przędzą.

ZWALCZANIE ĆMY BUKSZPANOWEJ

Zwalczanie chemiczne gąsienic ćmy jest trudne ze względu na to że motyle składają jaja do wnętrza krzewów bukszpanu co utrudnia wczesne ich wykrycie. Dlatego dobra metodą jest monitorowanie owadów dorosłych za pomocą feromonu płciowego zwabiającego samce. Metoda ta ułatwia skuteczną obserwację początków nalotu szkodnika i umożliwia szybką interwencję w postaci oprysku lub mechanicznego niszczenia jaj i młodych gąsienic.

Feromon Cydalima perspectalis – powinien być umieszczony w pułapce np. typu delta lub na tablicy lepowej zabezpieczonej przed zamoczeniem.

feromon-cydalima-cerspectalis-sklep

WEŁNOWCE

Wełnowce występują przede wszystkim na doniczkowych roślinach ozdobnych. Pokrywają liście lepką wełnistą wydzieliną gruczołów która utrudnia prawidłową wegetację i pogarsza walory estetyczne. Niezwalczane bardzo szybko rozmnażają się co prowadzi do więdnięcia i obumierania roślin.

BIOLOGICZNE ZWALCZANIE WEŁNOWCÓW

Anagyrus-System – larwy tej błonkówki rozwijają się wewnątrz larw wełnowców
powodując ich stopniowe zamieranie.

Anagyrus – System stosuje się do zwalczania larw wełnowców na różnych gatunkach roślin ozdobnych doniczkowych i uprawianych na kwiat cięty. Dorosłe owady tej błonkówki żywią się nektarem. Samice składają jaja do wnętrza młodych larw wełnowców. Następnie larwa parazytoida stopniowo niszczy larwę szkodnika która przekształca się w żółtobrązową wysuszoną mumię. Samica pasożytuje około 15 larw wełnowców dziennie. Poczwarki parazytoida należy wykładać w butelce lub w pojemnikach Biobox. Z poczwarek stopniowo wylatują owady dorosłe Anagyrus składające jaja do wnętrza larw wełnowców.

anagyrus-system-opakowanie

Cryptolaemus – System larwy biedronki podobne do wełnowców i owady dorosłe są drapieżcami wełnowców a rzadziej także mszyc. Biedronki należy wypuszczać w miejscach występowania szkodników zaraz po ich zauważeniu. Po złożeniu jaj wylęgające się z nich larwy chrząszcza odżywiają się wełnowcami.

MONITOROWANIE WEŁNOWCÓW

Feromon Planococcus citri – jest przynętą służącą do monitorowania aktywności samców wełnowca cytrusowca. Feromon powinien być umieszczony w pułapkach na przykład typu delta lub przyklejony do tablicy lepowej.

CHOROBY ROŚLIN OZDOBNYCH

Choroby roślin ozdobnych dotyczą wszystkich organów a osłabione rośliny są chętniej atakowane przez szkodniki. Właściwie dobrane stanowisko, rodzaj podłoża, jego odczyn, nawożenie i wiele innych czynników może sprzyjać zdrowotności lub odwrotnie być pośrednią albo bezpośrednią przyczyną chorób.

W wielu przypadkach można uchronić rośliny przed infekcjami stosując bezpieczne dla środowiska biofungicydy i wspomagając rośliny nawozami wzmacniającymi odporność a także biostymulatorami które wpływają dodatnio na system korzeniowy i wzrost części nadziemnych

Asperello T 34 jest biofungicydem zawierającym antagonistyczny dla patogenów roślin gatunek pożytecznego grzyba Trichoderma asperellum. Zapobiega on infekcjom grzybów z rodzaju np. Phytophtora, Pythium, Fusarium które są sprawcami groźnych chorób takich jak fytoftorozy, zgorzele siewek, fuzariozy, zgnilizny korzeniowe. Dotyczą one wielu gatunków roślin ozdobnych na przykład rododendronów a także upraw doniczkowych.

biopartner-zdjecia-sklep

Stymulacja odporności i wzrostu jest jednym z najważniejszych warunków prawidłowej wegetacji roślin zdrowych a także przyspiesza ich regenerację po przebyciu choroby. Silny system korzeniowy jest bardzo ważny w sytuacjach stresowych takich jak np. susza, skutki błędów uprawowych, konkurencja z innymi roślinami itd.

Proactivate jest stymulatorem wzrostu korzeni, pędów i liści a także ułatwia roślinom znoszenie stresów.

proactivate nowy