Anagyrus – System

328,86  z VAT

Anagyrus – System. Opakowanie zawierające 500 sztuk poczwarek

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Kategoria:

Anagyrus – System (Anagyrus vladimiri) jest parazytoidem wełnowców. Larwy błonkówki rozwijają się we wnętrzu larw tych szkodników powodując ich zamieranie.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Anagyrus – System stosuje się do zwalczania wełnowców występujących na różnych gatunkach roślin ozdobnych doniczkowych i uprawianych na kwiat cięty a także na cytrusach i winorośli. Należą do nich: Planococcus citri – wełnowiec cytrusowy, Pseudococcus longispinus – wełnowiec długoogoniasty, Pseudococcus viburni – wełnowiec szklarniowy, Planococcus ficus – wełnowiec winoroślowy. Poczwarki parazytoida należy wykładać w butelce lub w pojemniku Biobox w ogniskach występowania szkodników. Opakowania należy pozostawić na uprawie przez 14 dni ponieważ wylot owadów dorosłych z poczwarek odbywa się stopniowo.

Dawki

Profilaktycznie od 0,1 szt./m² do 0,3 szt./m² przy dużej liczebności szkodników. Kolonizacje należy powtarzać w zależności od stanu uprawy ponieważ populacja wełnowców w sprzyjających warunkach wysokiej temperatury i suchego powietrza łatwo może się odbudować.

Przechowywanie

Nie zalecane.

Opakowanie

Plastikowa butelka zawierająca poczwarki A.vladimiri i jako nośnik trociny.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.