Aphelinus-System

235,67 767,40  z VAT

Aphelinus-System

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki parazytoida w mumiach mszyc.

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Wyczyść
Kategoria:

Aphelinus-System (Aphelinus abdominalis) jest parazytoidem około 200 gatunków mszyc w tym przede wszystkim mszycy smugowej (Macrosiphum euphorbiae) i mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani) w mniejszym stopniu mszycy kruszynowo-ogórkowej (Aphis gossypii) i mszycy brzoskwiniowej (Myzus persicae). Owady dorosłe afidofaga mogą odżywiać się także jako drapieżce hemolimfą młodych larw szkodników. Rozwijająca się wewnątrz mszycy larwa parazytoida powoduje stopniowe jej zamieranie a w końcowym efekcie śmierć i mumifikację.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Aphelinus-System może być stosowany na różnych uprawach warzyw i roślin ozdobnych na których występują gatunki mszyc będące żywicielami larw A.abdominalis. Kolonizacje należy rozpocząć niezwłocznie po zauważeniu pierwszych pojedynczych mszyc na roślinach. Oznaczenie gatunku szkodnika jest niezbędnym warunkiem powodzenia. Poczwarki A.abdominalis należy wykładać w pojemnikach Biobox.

Dawki

Profilaktycznie w odstępach tygodniowych 0,5-2 szt./m². Po stwierdzeniu obecności mszyc 2-4 szt./m² co najmniej trzykrotnie w odstępie 7 dni.

Przechowywanie

Nie zalecane. W razie konieczności przez krótki czas w temperaturze 8-10 °C.

Opakowanie

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki A.abdominalis w mumiach mszyc i jako nośnik grykę.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.