Aphi-Mix-System

296,35  z VAT

Aphi-Mix-System

Plastikowa butelka zawierająca poczwarki parazytoidów w mumiach mszyc.

opakowanie 750 szt. (250 A.colemani + 250 A.matricariae + 125 A.ervi  + 125 A.abdominalis)

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Aphi-Mix-System jest mieszanką czterech parazytoidów mszyc: Aphidius ervi, Aphidius colemani, Aphidius matricariae i Aphelinus abdominalis. Łączne stosowanie tych afidofagów ze względu na szeroki zakres ich żywicieli umożliwia skuteczne zwalczania różnych gatunków mszyc bez potrzeby ich oznaczania i na uprawach o dużej różnorodności gatunkowej.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Aphi – Mix –System może być stosowany profilaktycznie lub interwencyjnie do zwalczania różnych gatunków mszyc na uprawach warzyw i roślin ozdobnych. Poczwarki afodofagów należy wykładać w pojemnikach Biobox. W dużych ogniskach szkodników można zastosować drapieżce.

Dawki

Profilaktycznie zaleca się 0,15 szt./m2 w odstępach 7 dni, a po zauważeniu pierwszych mszyc 0,5 – 1 szt./m2 minimum trzykrotnie co 7 dni.

Przechowywanie

Nie zalecane. W razie konieczności przez krótki czas w temperaturze 6-8 °C.

Opakowanie

Plastikowa butelka zawierająca poczwarki A.ervi, A.colemani, A.matricariae i A.abdominalis w mumiach mszyc i jako nośnik grykę.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.