Aphidius-System

73,12 608,84  z VAT

Aphidius-System

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki parazytoida w mumiach mszyc.

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Wyczyść
Kategoria:

Aphidius-System (Aphidius colemani) jest parazytoidem około 40 gatunków mszyc w tym kruszynowo-ogórkowej (Aphis gossypii), brzoskwiniowej (Myzus persicae) i złocieniowej (Macrosiphoniella sanborni). Rozwijająca się wewnątrz mszycy larwa afidofaga powoduje stopniowe zamieranie szkodnika a w końcowym efekcie jego śmierć i mumifikację.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Aphidius-System może być stosowany na różnych uprawach warzyw i roślin ozdobnych na których występują gatunki mszyc będące żywicielami larw A.colemani. Kolonizacje należy rozpocząć niezwłocznie po zauważeniu pierwszych pojedynczych mszyc na roślinach. Oznaczenie gatunku szkodnika jest niezbędnym warunkiem powodzenia. Poczwarki A.colemani należy wykładać w pojemnikach Biobox.

Dawki

Profilaktycznie w odstępach tygodniowych 0,15 szt./m². Po stwierdzeniu obecności mszyc 0,5-1 szt./m² przez minimum 3 tygodnie.

Przechowywanie

Nie zalecane. W razie konieczności przez krótki czas w temperaturze 6-8 °C.

Opakowanie

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki A.colemani w mumiach mszyc i jako nośnik grykę.

Wariant

opakowanie 500 szt., opakowanie 2000 szt., opakowanie 5000 szt.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.