ASPERELLO T 34

685,64  z VAT

ASPERELLO T 34

Aluminiowa torebka zawierająca 500 g preparatu

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Kategoria:

Asperello T 34 jest biofungicydem zawierającym antagonistyczny dla patogenów roślin gatunek grzyba Trichoderma asperellum. Jego grzybnia kolonizuje podłoże i strefę korzeniową roślin chroniąc ją przed infekcjami ze strony Fusarium, Pythium, Phytophtora i Rhizoctonia. Można go stosować do ochrony roślin ozdobnych szczególnie goździka oraz upraw pomidora, papryki i oberżyny przed fuzaryjnym więdnięciem,zgorzelami siewek i gniciem korzeni. Wspiera rozwój systemu korzeniowego, a ponadto stymuluje naturalne mechanizmy obronne roślin.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie produktu. Nabycia środka ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin. Ze środka ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z etykietą.

 

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Zgodnie z etykietą.

Dawki

Przed siewem, ukorzenianiem lub sadzeniem – 10 g na 1m3 podłoża w formie roztworu wodnego (0,1 l na 1 l objętości podłoża). W formie oprysku – 0,5 g/1m2 powierzchni. Przez zanurzanie w roztworze wodnym – 0,01 g/1 l wody i przez system nawadniający 0,01 g/1 l podłoża w dawce 0,1 l roztworu/1 l podłoża w przedostatnim cyklu dziennym.

Przechowywanie

W suchym miejscu w temperaturze 2-6 °C bez dostępu światła.

Opakowanie

Aluminiowa torebka zawierająca 500 g preparatu

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.