Phytoseiulus-System – Dobroczynek szklarniowy

83,47 569,96  z VAT

Plastikowa butelka lub fiolka zawierająca Phytoseiulus persimilis (dobroczynek szklarniowy).

opakowanie 500 szt.

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Wyczyść

Phytoseiulus-System (Phytoseiulus persimilis) czyli dobroczynek szklarniowy

jest drapieżnym roztoczem odżywiającym się wszystkimi stadiami rozwojowymi przędziorków. W przypadku ich braku zjada osobniki własnego gatunku.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Phytoseiulus-System – dobroczynek szklarniowy może być stosowany do zwalczania przędziorków przede wszystkim na ogórku,papryce,fasoli,pomidorze oraz na truskawce, ziołach, róży, gerberze i wielu innych. Warunkiem jego dobrej skuteczności jest zapewnienie ponad 70 % wilgotności względnej powietrza w obiekcie. Uwalnianie drapieżcy należy rozpocząć zaraz po zauważeniu pierwszych szkodników posypując delikatnie substratem górne części roślin. Zastosowanie pojemników Biobox umożliwia uniknięcie strat związanych z osypywaniem substratu na podłoże. Dobre efekty daje też wprowadzanie dodatkowo na uprawę nimf drapieżnego pluskwiaka Macrolophus pygmaeus i muchówki Feltiella acarisuga oraz roztoczy: Amblyseius californicus i Amblyseius andersoni.

Dawki

Zalecana dawka powinna wynosić minimum 6 szt./m² a w dużych ogniskach przędziorków do 20 szt./m². Bardzo ważna jest cotygodniowa lustracja upraw pozwalająca na ocenę aktywności dobroczynka na podstawie której ustala się kolejne jego dawki i częstotliwość kolonizacji.

Przechowywanie

Nie zalecane. W razie konieczności przez krótki czas w temperaturze 6-8 °C, w pozycji horyzontalnej i w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.

Opakowanie

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca roztocze P.persimilis i jako nośnik wermikulit.

Wariant

opakowanie 2000 szt. (30 ml), opakowanie 2000 szt. ( 100 ml ), opakowanie 2000 szt. (250 ml), opakowanie 10000 szt., opakowanie 20000 szt.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.