Eretmocerus-System

170,99 341,99  z VAT

Eretmocerus-System

Plastikowa butelka lub kartki zawierające poczwarki Eretmocerus eremicus w pupariach mączlika szklarniowego.

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Wyczyść

Eretmocerus-System (Eretmocerus eremicus), jest ektopasożytem larw mączlików. Owady dorosłe mogą ponadto odżywiać się ich hemolimfą.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Eretmocerus-System można stosować do zwalczania larw mączlika szklarniowego i mączlika ostroskrzydłego na uprawach warzyw i roślin ozdobnych. Spasożytowane larwy szkodników obumierając zmieniają barwę na żółtokremową. E.eremicus jest bardziej odporny na środki chemiczne, wysoką temperaturę i skuteczniej zwalcza mączlika ostroskrzydłego w porównaniu z E.formosa. Kartki lub pojemniki Biobox z poczwarkami E.eremicus należy zawieszać na roślinach w miejscach spodziewanego lub faktycznego występowania mączlików.

Dawki

Profilaktycznie 2 szt./m2 co tydzień. Po stwierdzeniu mączlików na roślinach lub na tablicach lepowych rozpocząć wykładanie 6 szt./m2 co tydzień, aż do spasożytowania około 80 % populacji szkodnika.

Przechowywanie

Nie zalecane. W razie konieczności przez krótki czas w temperaturze 6-10 °C.

Opakowanie

Poczwarki E.eremicus w pupariach mączlików na kartkach lub luzem w plastikowej butelce i jako nośnik trociny.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.