Phasmarhabditis-System

Phasmarhabditis-System

Zawiera larwy inwazyjne Phasmarhabditis hermaphrodita

Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu.

Ten produkt jest obecnie niedostępny.

Kategoria:

Phasmarhabditis-System (Phasmarhabditis hermaphrodita), przeznaczony jest do zwalczania ślimaków ze szczątkową skorupą. Nicienie wnikające do wnętrza ciała mięczaków infekują je bakteriami. Po kilku dniach ślimaki zaprzestają żerowania i giną.

Zasady stosowania biologicznych środków ochrony →

Stosowanie na uprawie

Phasmarhabditis-System służy do zwalczania ślimaków „nagich” o zredukowanej skorupie na różnych uprawach w ogrodach, na terenach zielonych i pod osłonami. Preparat powinien być stosowany podczas pochmurnej, wilgotnej pogody kiedy ślimaki żerują najintensywniej. Optymalna temperatura stosowania zawiera się w zakresie od 5 °C do 20 °C. Przygotowanie cieczy roboczej polega na wsypaniu zawartości opakowania do pojemnika z kilkoma litrami czystej wody o temperaturze około 20 °C dokładnym wymieszaniu i pozostawieniu roztworu na kilka minut. Następnie należy go ponownie zamieszać i wlać do opryskiwacza dopełniając wodą do żądanej objętości. Wszystkie
filtry muszą zostać usunięte a ciśnienie robocze opryskiwacza powinno wynosić 5-10 bar. Podczas zabiegu zaleca się mieszanie roztworu. Otwarte opakowanie musi być zużyte w całości a zabieg wykonany od razu.

Dawki

Zaleca się dawkę 0,3 mln szt. nicieni / 1 m2 i powtórzenie zabiegu po 2-4 tygodniach. Należy zużywać 1 l roztworu wodnego nicieni na 1m2 powierzchni. Wykonanie trzech zabiegów w sezonie pozwala na skuteczną kontrolę populacji ślimaków. Każdy zabieg zabezpiecza uprawę na okres około 6 tygodni.

Przechowywanie

Zgodnie z datą ważności na opakowaniu w temperaturze około 6 °C.

Opakowanie

Pudełko zawierające plastikową torebkę z larwami inwazyjnymi P.hermaphrodita i jako nośnik żel.

Wariant

12 mln szt., 30 mln szt.

1. ZAMÓWIENIA

Biopartner sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000038978 z siedzibą w Plewiskach ul. Kminkowa 31 prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego produktów wymienionych w ofercie. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z ZASADAMI STOSOWANIA BIOLOGICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (https://biopartner.com.pl/zasady-stosowania-biologicznych-srodkow-ochrony/).
Złożenie zamówienia do godziny 12 w piątek umożliwi dostarczenie Państwu przesyłki w następnym tygodniu. Zasada ta dotyczy tylko organizmów żywych które ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości nie mogą być magazynowane (trzmiele, inne owady pożyteczne, roztocze, nicienie i preparaty mikrobiologiczne).

2. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Anulowanie zamówień możliwe jest do niedzieli godziny 10. Firma Biopartner zastrzega sobie prawo anulowania zamówień jeżeli dany produkt nie jest aktualnie dostępny o czym klient zostanie poinformowany.

3. GWARANCJE

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania.

4. REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia co do ilości lub jakości produktu mogą być zgłaszane wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo i uzupełnione notatką opisującą przyczyny niezgodności. W przypadku uznania reklamacji zwrot produktu do siedziby spółki odbywa się na jej koszt.

5. RĘKOJMIA

Wyłącza się rękojmię za wady organizmów żywych znajdujących się w ofercie co wiąże się z faktem że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich hodowli i przechowywania. Wszelkie wady produktów innych niż organizmy żywe powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dostawy pisemnie lub na adres mailowy.

6. OPAKOWANIE

Organizmy żywe pakowane są w sposób umożliwiający zachowanie optymalnych dla nich warunków na czas transportu a niektóre gatunki zaopatrzone w pakiet chłodzący chroniący przed wysoką temperaturą za wyjątkiem trzmieli które tego nie wymagają.

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

W razie odmowy przyjęcia towaru kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego transportu oraz naprawić szkodę jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych produktów lub śmierci organizmów żywych.

8. KOSZTY DOSTAW

Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł. pokrywa sklep. Faktura lub paragon zostaną wysłane z przesyłką lub na podany w zamówieniu adres e-mail.