ENCARSIA - SYSTEM

Encarsia formosa jest błonkówką należącą do rodziny Aphelinidae – oścowate.

Jej populacja składa się prawie wyłącznie z samic. Samce jednolicie czarne występują sporadycznie. Samice składają jaja do wnętrza trzeciego ,rzadziej czwartego stadium larwalnego mączlika. Po 10 dniach larwa czernieje a około 11 dni później owad dorosły parazytoida opuszcza osłonkę larwalną żywiciela przez owalny otwór. Długość rozwoju pokolenia waha się od około 15 dni w temperaturze 26°C do ponad 30 w temperaturze 18°C. Samica może złożyć dziennie 10–15 jaj, żyje od 2 do 3 tygodni, ale w wysokich temperaturach znacznie krócej. Owady dorosłe korzystają z rosy miodowej i dodatkowo odżywiają się hemolimfą larw mączlika pierwszego lub drugiego stadium. Średnio w trakcie całego życia samica jako parazytoid może przyczynić się do zniszczenia od 250 do 450 larw a jako drapieżca 30 -70 larw mączlika szklarniowego.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka lub kartki zawierające poczwarki Encarsia formosa w pupariach mączlika szklarniowego.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Encarsia formosa stosowana jest do zwalczania larw mączlika szklarniowego i mączlika ostroskrzydłego na różnych uprawach warzyw i roślin ozdobnych. Profilaktycznie należy wykładać 1-2 szt./m2 co 2 tygodnie. Po stwierdzeniu obecności szkodników na roślinach lub tablicach lepowych niezwłocznie rozpocząć uwalnianie 2–4 szt./m2 nieprzerwanie co tydzień aż do spasożytowania około 80 % populacji. Pojedyńcze kartki Encarsia – System zawieszać na roślinach na wysokości 60–90 cm od wierzchołka. W przypadku zastosowania poczwarek „luzem” należy określoną ich porcję wsypać do pojemnika Biobox i zawiesić na młodych roślinach około 30cm nad gruntem, a na starszej uprawie na wysokości 120cm.