PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA

Żródło: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Bright-line_brown-eye)

Piętnówka brukiewka – Lacanobia oleracea należy do rodziny sówkowate (Noctuidae)

Motyl ma rozpiętość skrzydeł 35-45 mm.Przednie skrzydła są brunatne w różnych odcieniach z charakterystycznymi okrągłymi i nerkowatymi plamkami z jasną zygzakowatą przepaską na końcach. Gąsienica zielona lub brązowa ciemno nakrapiana z żółtym paskiem wzdłuż boku ciała. Owady dorosłe są aktywne po zmierzchu, a stadium zimującym jest brunatna poczwarka.
Gąsienice odżywiają się różnymi gatunkami warzyw i dzikich roślin zielnych. Mogą powodować szkody w uprawach pomidorów pod osłonami. Żerują na liściach ale mogą uszkadzać także
owoce i pędy wgryzając się do ich wnętrza. W szklarniach mogą występować przez cały rok.