Naturalne zapylanie truskawek

Kwiaty truskawek są obupłciowe i złożone z 5 lub więcej płatków korony oraz różnej liczby działek kielicha. Na wypukłym dnie kwiatowym znajduje się około 20 słupków i 20 – 30 pręcików. Po zapyleniu rozrasta się dno kwiatowe tworząc owoc zbiorowy będący jagodą pozorną.

Zastosowanie trzmieli do zapylania kwiatów gwarantuje osiągnięcie wysokich plonów. Po otrzymaniu ula gniazdo z trzmielami należy wyjąć z obudowy i odkręcić znajdującą się na dnie butelkę z syropem stanowiącym pokarm dla owadów dorosłych a następnie z powrotem włożyć je do obudowy.Ul należy ustawić poziomo na niskiej ławeczce. Po odczekaniu 30 minut otworzyć ostrożnie gniazdo przesuwając pokrętło w położenie „ wlot i wylot” (in out). Występujące niekiedy zjawisko wyrzucania larw z gniazda jest związane z naturalną redukcją ich nadmiaru a umieszczanie waty w otworze wylotowym z potrzebą regulacji temperatury w ulu – nie należy jej usuwać. Ule trzeba zabezpieczyć przed mrówkami i słońcem (osłoną Bee box lub daszkiem). Multiul tego nie wymaga ponieważ osłonięty jest termoizolacyjną i wodoodporną obudową.

 

Ule można stosować w szklarniach oraz tunelach i w uprawach polowych:

W celu ochrony ula standardowego można zastosować styropianową osłonę (Bee – box), którą trzeba zakupić osobno. Ule należy wymieniać co 6 – 8 tygodni. Intensywność zapylenia można określić na podstawie zbrązowienia słupków które zasychają i opadają po zawiązaniu owoców. Ule należy ustawić na uprawie na około 7 dni przed spodziewanym początkiem kwitnienia.

W przypadku konieczności wykonania zabiegów chemicznych kierować się wskazaniami tabeli toksyczności.

Ul super mini zawiera na początku około 30 robotnic

zapylanie 4 – 5 tygodni

Ul mini opakowanie

Ul standardowy zawiera na początku około 80 robotnic

zapylanie 6 – 8 tygodni

ul-standardowy-produkt

Multiul zawiera na początku około 350 robotnic

zapylanie 6 – 8 tygodni

multi ul

Bee box jest styropianową osłoną izolującą i zabezpieczającą pojedyncze ule standardowe i premium przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych w przypadku stosowania poza obiektami szklarniowymi.

Bee Box opakowanie

SZKODNIKI TRUSKAWKI

Opuchlaki – dorosłe chrząszcze mają charakterystyczną głowę zakończoną wydłużonym ryjkiem. Larwy żerują na podziemnych częściach roślin co może być przyczyną uszkodzenia systemu korzeniowego truskawek. Szczególnie wrażliwe są młode sadzonki które mogą zamierać.

ZWALCZANIE BIOLOGICZNE OPUCHLAKÓW

Do zwalczania larw opuchlaków w podłożu można zastosować owadobójcze nicienie Heterorhabditis bacteriophora i Steinernema Kraussei, które po wprowadzeniu do gleby poszukują i niszczą larwy tych szkodników. Podłoże powinno być dobrze nawilżone i posiadać minimalną temperaturę 12 stopni C. Dawka powinna wynosić 0,5 mln szt/1 m2 pow. Średnio zużywa się 1l roztworu z nicieniami/1 m2 powierzchni.

b-green-produkt

B – Green (Heterorhabditis bacteriophora)

kraussei-system-produkt

Kraussei – System (Steinernema kraussei)

Przędziorek chmielowiec jest groźnym szkodnikiem truskawek w szklarniach, tunelach i na uprawach gruntowych szczególnie podczas suszy. Larwy i dorosłe osobniki roztoczy żerują na spodniej stronie liści nakłuwając tkanki i wysysając ich zawartość. W miejscach nakłuć powstają jasne stopniowo żółknące plamki. Niska wilgotność powietrza sprzyja namnażaniu szkodników. Silnie zaatakowane liście zasychają a roślina pokrywa się gęstą pajęczyną

ZWALCZANIE BIOLOGICZNE PRZĘDZIORKÓW

Do zwalczania przędziorków na truskawkach można zastosować drapieżne roztocze: Phytoseiulus persimilis (dobroczynek szklarniowy) i Amblyseius californicus oraz larwy drapieżnej muchówki Feltiella acarisuga. Gatunki te a zwłaszcza dobroczynek działają najskuteczniej w warunkach wysokiej wilgotności. Warunki takie występują przede wszystkim w uprawach pod osłonami gdzie możemy sterować wilgotnością powietrza. W uprawach gruntowych w czasie suchej pogody należy zraszać liście.

Phytoseiulus – System służy do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków. Zaatakowane rośliny należy posypywać substratem zawierającym dobroczynka. Warunkiem skuteczności zwalczania jest zapewnienie dobroczynkowi wysokiej temperatury i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.

Phytoseiulus-System Opakowania

Californicus – System służy do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków, ponadto odżywia się pyłkiem kwiatowym. Może być stosowany profilaktycznie przed pojawieniem się szkodników. Toleruje niższą wilgotność powietrza. Rośliny należy posypywać substratem zawierającym drapieżne roztocze Amblyseius californicus.

Californicus-System Opakowania

Feltiella – System – drapieżne larwy muchówki Feltiella acarisuga zwalczają wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. W miejscach występowania szkodników na podłożu należy ustawić otwarty pojemnik zawierający poczwarki drapieżcy. Z poczwarek wylatują owady dorosłe które składają jaja. Z jaj rozwijają się larwy żerujące na szkodnikach. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja skuteczności ich działania.

Feltiella-System opakowania

ZWALCZANIE RÓŻNYCH SZKODNIKÓW W PODŁOŻU

Do zwalczania rozkruszków, poczwarek wciornastków, skoczogonków, zimujących samic przędziorków, larw ziemiórek i brzegówek oraz innych drobnych stawonogów w różnych stadiach rozwojowych można zastosować Hypoaspis – System zawierający drapieżne roztocze

Hypoaspis miles w postaci substratu do posypywania podłoża, także w uprawach doniczkowych.

hypoaspis-system-produkty

Choroby odglebowe truskawek powodowane przez patogeny z rodzaju Phytophtora, Pythium czy Fusarium są przyczyną zamierania roślin zwłaszcza młodych sadzonek. Fuzarioza truskawki (Fusarium avenaceum), czarna zgnilizna korzeni (Phytophtora cactorum), czerwona zgnilizna korzeni (Phytophtora fragariae) porażają wiele odmian truskawek i są przyczyną obniżenia wysokości plonów stwarzając zagrożenie dla upraw następczych. W ekologicznych uprawach amatorskich gdzie stosowanie preparatów chemicznych należy ograniczać do minimum dobrym sposobem będzie użycie bezpiecznych dla konsumentów i środowiska biofungicydów.

Asperello T 34 jest biofungicydem zawierającym antagonistyczny dla patogenów roślin gatunek pożytecznego grzyba Trichoderma asperellum.

biopartner-zdjecia-sklep

Stymulacja wzrostu i odporności jest ważnym warunkiem prawidłowej wegetacji zdrowych roślin, a także przyspiesza ich regenerację po przebyciu choroby. Silny system korzeniowy jest bardzo ważny w sytuacjach stresowych takich jak np. susza, żerowanie szkodników czy w przypadku zaistnienia błędów uprawowych.

Proactivate jest stymulatorem wzrostu korzeni, pędów, liści i owoców a także łagodzi skutki stresów.

proactivate 2